Algemeen over de DVBA

Algemene informatie over de Dutch Veterans Bikers Association.

Wie 

Actief dienende- en post actieve militaire veteranen (deelgenomen aan uitzending/missie zoals beschreven in de Veteranenwet), kunnen lid worden van de associatie. Partners van leden zijn automatisch ‘Family Member’. Zij betalen geen contributie en worden niet apart geregistreerd.

Wat

De associatie stelt zich ten doel motorrijdende veteranen met elkaar in contact te brengen, door:

  • Een platform te vormen en toegankelijk te zijn voor alle motorrijdende militaire veteranen.
  • Geen onderscheid te maken v.w.b. merk en type motor (inclusief zijspannen en trikes).
  • Haar leden de mogelijkheid te bieden om activiteiten te organiseren onder eigen verantwoordelijkheid (evt. met hulp).
  • Goede contacten te onderhouden met veteranenorganisaties en bevriende motorgroepen.

Waar

De associatie zetelt op het internet. Post wordt in principe digitaal aangeleverd bij de secretaris. Wij hebben geen eigen clubhuis. Wij maken gebruik van bestaande veteranenfaciliteiten, zoals inloophuizen. Dit om de trefkans met andere veteranen te vergroten.

Wanneer

Wanneer je wilt. Wij hebben geen deelname verplichtingen. Enkele leden nemen eenmaal per jaar deel aan een activiteit terwijl anderen alle activiteiten bezoeken.

Hoe

Aspirant lid worden doe je door het formulier in te vullen wat je op de pagina Lid worden vindt. Je betaalt 20 euro inschrijfgeld (tevens contributie voor het eerste jaar), daarna slechts tien euro p/jaar. Iedere aanmelding wordt met de veteranenpas gecontroleerd.

Als aspirant lid dien je ten minste één keer aan een DVBA evenement deel te nemen. Tijdens zo’n evenement vraag je aan één van de aanwezige bestuursleden zijn lidmaatschapsnummer. Vervolgens mail je de secretaris wie je gesproken hebt en geeft je het lidmaatschapsnummer door. Daarna ontvang je de officiële welkomstmail met daarin jouw eigen DVBA account en ben je vanaf dat moment lid.

Met je  DVBA account  krijg je toegang tot extra mogelijkheden van de site, zoals het forum waar o.a. alle ritten gecoördineerd worden, meer informatie bij de evenementen agenda, een extra tabblad met merchandise, en nog veel meer.

Het bestuur van de DVBA organiseert zelf events; ook wij maken gebruik van events van derden en leden kunnen zelf activiteiten organiseren. Alles in overleg met de Operations en met alle hulp die je evt. nodig hebt.

Andere leden kunnen op het forum onder ‘Lets Ride‘ aangeven, waar zij vandaan vertrekken en welke route zij rijden, zodat zo veel mogelijk andere rijders kunnen aanhaken. Je zal zien dat waar je ook naartoe gaat, je aangesproken wordt door veteranen, die je herkennen aan je DVBA emblemen.

Coördinerende bepalingen

DVBA, Dutch Veterans Bikers Association

We hopen dat je de DVBA badge zichtbaar wilt dragen, om zo herkenbaar te zijn voor collegae en publiek. Velen van ons dragen ook een grote Veteranen V op de rug.

Omdat wij zelf niet op een MC willen lijken, dragen wij deze V kaal, dus zonder rockers er boven en/of onder. Dit is niet vrijblijvend! Iedereen is bij ons gelijk: vrouw – man, oud – jong, 125cc – 1500cc, 1 missie – 10 missies, (ex) generaal – (ex) soldaat, Harley of Ducati.

In tegenstelling tot veel andere verenigingen en clubs zijn wij niet op zoek naar zomaar nieuwe leden! Maar nieuwe motorrijdende veteranenvrienden kunnen we altijd gebruiken.