Over de DVBA – Dutch Veterans Bikers Association

(English below)

De DVBA is een vereniging voor motorrijdende militaire veteranen. Wij zijn géén toerclub (maar toeren wel), zijn géén merkenclub (al hebben sommige wel een voorkeur) en geen MC. Wij zijn onafhankelijk!

Ook het gezin van de veteraan hoort er ook gewoon bij. Wij hebben goede contacten met verschillende veteraneninstanties, zoals o.a. het Veteraneninstituut en BNMO en treffen regelmatig andere militaire motorgroepen.

Wij besteden aandacht aan veteraan gerelateerde activiteiten, als aan andere motoractiviteiten. Eerlijkheid, vertrouwen, saamhorigheid en behulpzaamheid zijn voor ons van grote betekenis. Ons doel is om motorrijdende veteranen bij elkaar te brengen zonder al teveel regeltjes en verplichtingen.

Veteraan in beeld – Robert Ghielen

Ik ben twee keer uitgezonden geweest naar Afghanistan. Ik heb destijds een dagboek geschreven aan mijn vrouw en mijn toen nog ongeboren dochter (inmiddels 10 jaar). Ik sloot de dag altijd af met een gedicht waar ik mijzelf goed kon uiten met mijn gevoelens en emoties.

Na mijn uitzendingen heb ik verschillende tatoeages laten zetten die te maken hebben met wat ik meemaakte. Omdat veel veteranen tatoeages zetten vanuit een emotie vind ik het mooi om hier een koppeling te maken met mijn gedichten, de tatoeages en verhalen daar achter. Deze wil ik bundelen en als boek uitbrengen.

Daarom ben ik op zoek naar mensen die uitgezonden zijn geweest en tatoeages hebben laten zetten die hier te maken mee hebben.

Kunt u helpen om Robert zijn boek compleet te maken? Laat het ons hier weten.


English – About the DVBA

For all active and postactive military veterans who are motorcycle enthusiasts. We are not a tour club (but we do tour), not a specific brand club (but some of us have their preference). We are not an MC. We are independent!

The veterans family members are just as important to us. We maintain contacts with different veteran authorities like the Institute of Veterans (Vi), BNMO and we meet frequently with other military motorcycle groups.

We pay attention to veteran related activities as well as non military related activities. Honesty, trust, comradeship and being helpful to each other has great value for us. Our goal is to bring motorcycling veterans together without any strict rules and obligations.