Over de DVBA – Dutch Veterans Bikers Association

(English below)

De DVBA is een vereniging voor motorrijdende militaire veteranen. Wij zijn géén toerclub (maar toeren wel), zijn géén merkenclub (al hebben sommige wel een voorkeur) en geen MC. Wij zijn onafhankelijk!

Ook het gezin van de veteraan hoort er ook gewoon bij. Wij hebben goede contacten met verschillende veteraneninstanties, zoals o.a. het Veteraneninstituut en BNMO en treffen regelmatig andere militaire motorgroepen.

Wij besteden aandacht aan veteraan gerelateerde activiteiten, als aan andere motoractiviteiten. Eerlijkheid, vertrouwen, saamhorigheid en behulpzaamheid zijn voor ons van grote betekenis. Ons doel is om motorrijdende veteranen bij elkaar te brengen zonder al teveel regeltjes en verplichtingen.


English – About the DVBA

For all active and postactive military veterans who are motorcycle enthusiasts. We are not a tour club (but we do tour), not a specific brand club (but some of us have their preference). We are not an MC. We are independent!

The veterans family members are just as important to us. We maintain contacts with different veteran authorities like the Institute of Veterans (Vi), BNMO and we meet frequently with other military motorcycle groups.

We pay attention to veteran related activities as well as non military related activities. Honesty, trust, comradeship and being helpful to each other has great value for us. Our goal is to bring motorcycling veterans together without any strict rules and obligations.